first-home

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ใส่ความเห็น