ประกวดราคา e-bidding

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566 จำนวน 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566 จำนวน 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านลุ่ม จบ.ถ.000-09 (e-bidding))

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ …

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านลุ่ม จบ.ถ.000-09 (e-bidding)) Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอัมพวา จบ.ถ.000-15 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอัมพว …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายอัมพวา จบ.ถ.000-15 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเทศบาล 2 จบ.ถ.000-17 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเทศบา …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเทศบาล 2 จบ.ถ.000-17 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสโมสร จบ.ถ.000-08 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิชยา จบ.ถ.000-10 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสโมสร …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสโมสร จบ.ถ.000-08 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิชยา จบ.ถ.000-10 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านลุ่ม จบ.ถ.000-09 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านลุ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านลุ่ม จบ.ถ.000-09 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »