แสดงในสไลด์

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเท …

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2562 Read More »

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันท …

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 Read More »

เทศบาลเมืองจันทบุรีก่อสร้างอาคารขนส่งผู้โดยสาร

ด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง  และ …

เทศบาลเมืองจันทบุรีก่อสร้างอาคารขนส่งผู้โดยสาร Read More »