แผนดำเนินงาน ปี 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565

ประกาศเทศบาลฯ ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565

ประกาศเทศบาลฯ ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ท …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 Read More »

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565

ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565  ที่เพิ่มเติม คร …

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 Read More »