ประกาศจัดซื้อ/จ้าง

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน 1-31 ตุลาคม 2565 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยเฉพาะเจาะจง

จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสด

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดั้มอีซูซุ ลักยิ้ม หมายเลขทะเบียน 80-8479 จันทบุรี จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถดั๊มอีซูซุ ลักยิ้ม