ประกาศจัดซื้อ/จ้าง

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 18 หมายเลขทะเบียน 81-5715 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 18

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0210 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0210