ข่าวสารเทศบาล

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานผลก …

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี Read More »

การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองจันทบุรี

การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองจันท …

การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »