ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อขอชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ยื่นแบบพิมพ์ขอเพื่อขอชำระภาษีป้ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อขอชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประมูลให้เช่าห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

การประมูลให้เช่าห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประมูลให้เช่าห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 2 (ตลาดพระ) ประจำปี 2566

ยื่นต่อคำร้องอายุสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 2 (ตลาดพระ) ประ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 2 (ตลาดพระ) ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจป้าย ที่ดิน …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Read More »