ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายผู้บ …

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประมูลให้เช่าห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

การประมูลให้เช่าห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประมูลให้เช่าห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »