ข่าวขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น ๆ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานผลการทำเงินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการทำเงินการตามมาตรฐานทางจริยธรร […]

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานผลการทำเงินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการปชส.การตรวจสอบประวัติฯ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นพนักงานราชการทั

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์บทบาทการทูตเศรษฐกิจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารและโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการไทย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์บทบาทการทูตเศรษฐกิจฯ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์บทบาทการทูตเศรษฐกิจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารและโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการไทย Read More »

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) (ทม.จั

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More »