ข่าวขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น ๆ

ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการตรวจพัสดุประจำปี 2564 โดยวิธีการทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา

ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่

ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการตรวจพัสดุประจำปี 2564 โดยวิธีการทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา Read More »

ประกาศเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง Read More »

ประกาศเทศบาลเมืองตาคลี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปและสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศเทศบาลเมืองตาคลี เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปและสายงานประเภทวิชาการ Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น Read More »

ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น Read More »