ข่าวขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น ๆ

เรื่อง การจดแจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง การจดแจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธป …

เรื่อง การจดแจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานผลการทำเงินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการทำเงินการตามมาตรฐานทางจริยธรร …

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานผลการทำเงินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการปชส.การตรวจสอบประวัติฯ

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นพนักงานราชการทั …

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป Read More »