ข่าวกิจกรรม

ตรวจความเรียบร้อยตลาดในเขตเทศบาล

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อม …

ตรวจความเรียบร้อยตลาดในเขตเทศบาล Read More »

จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล เดือน มกราคม 2563

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อม …

จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล เดือน มกราคม 2563 Read More »

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสุกานดา สุทธิพั …

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก Read More »