ข่าวกิจกรรม

รณรงค์การป้องกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุท …

รณรงค์การป้องกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา Read More »

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนต …

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Read More »

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสุกานดา สุ …

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ Read More »

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจ …

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 Read More »

วางมาตรการป้องกันโควิด – 19 ของตลาดพลอยเมืองจันท์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวิทูรัช ศรี …

วางมาตรการป้องกันโควิด – 19 ของตลาดพลอยเมืองจันท์ Read More »