ข่าวกิจกรรม

อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒ …

อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More »

ปรับปรุงผิวจราจรถนนอัมพวาและแยกซอยชมจันทร์ฯ

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อ …

ปรับปรุงผิวจราจรถนนอัมพวาและแยกซอยชมจันทร์ฯ Read More »

ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ประธา …

ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Read More »

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพั …

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ Read More »