ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองจันทบุร …

ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 Read More »

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุ …

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 Read More »