ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดเศษขยะมูลฝอย ลดกลิ่น ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น.           นาย …

ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดเศษขยะมูลฝอย ลดกลิ่น ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น Read More »

ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.         b  นา …

ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) Read More »

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี ในการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขจรจัด

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น.           นาย …

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี ในการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขจรจัด Read More »

งพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับ – ส่ง ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.           นาย …

งพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับ – ส่ง ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.           นายกิจ …

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

ลงพื้นที่ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด/ไม่ใช้งานแล้ว

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.           นายสมน …

ลงพื้นที่ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด/ไม่ใช้งานแล้ว Read More »