ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันท …

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 Read More »

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (20 ตุลาคม 2561) เวลา 17.00 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ย …

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี Read More »

เทศบาลเมืองจันทบุรีก่อสร้างอาคารขนส่งผู้โดยสาร

ด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง  และ …

เทศบาลเมืองจันทบุรีก่อสร้างอาคารขนส่งผู้โดยสาร Read More »