ข่าวกิจกรรม

เปิดศูนย์ออกกำลังกาย เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒ …

เปิดศูนย์ออกกำลังกาย เทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล ปลัด …

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน Read More »

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันท …

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 Read More »