ข่าวกิจกรรม

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสถานีสูบน้ำเสียสวนสาธารณะ 5 ธันวามหาราช โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสถานีสูบน้ำเสีย

ลงพื้นที่มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.          นายก …

ลงพื้นที่มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ Read More »

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.           นาย …

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

มอบรางวัลแก่นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.           นาย …

มอบรางวัลแก่นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 Read More »

ลงพื้นที่เยี่ยมชม พบปะประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.           นาย …

ลงพื้นที่เยี่ยมชม พบปะประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ลงพื้นที่ร่วมจัดตั้ง “ถังขยะเปียกรวม” จำนวน 2 จุด

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.           …

ลงพื้นที่ร่วมจัดตั้ง “ถังขยะเปียกรวม” จำนวน 2 จุด Read More »