ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.            นา …

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยการตีเส้น “ทางม้าลาย” เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ณ บริเวณ ซอยท่าแฉลบ 1

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น.           …

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยการตีเส้น “ทางม้าลาย” เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ณ บริเวณ ซอยท่าแฉลบ 1 Read More »

ลงพื้นที่ตรวจสภาพรถบรรทุกขยะที่ชำรุด เตรียมดำเนินการซ่อมแซม เพื่อใช้ในการบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ป้องกันปัญหาขยะตกค้าง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น.           …

ลงพื้นที่ตรวจสภาพรถบรรทุกขยะที่ชำรุด เตรียมดำเนินการซ่อมแซม เพื่อใช้ในการบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ป้องกันปัญหาขยะตกค้าง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน Read More »

ลงพื้นที่ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.          น …

ลงพื้นที่ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี Read More »

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี ในการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขจรจัดและแมว ณ ซอยท่าแฉลบ1/1 (ซอยตัวยูคลองขุด)

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น.          น …

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี ในการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขจรจัดและแมว ณ ซอยท่าแฉลบ1/1 (ซอยตัวยูคลองขุด) Read More »

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.          นา …

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ Read More »