การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี

#ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจัน …

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

ประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์และบริเวณสี่แยกตังเอ็ง

#ประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์และบริเวณสี่แ …

ประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์และบริเวณสี่แยกตังเอ็ง Read More »

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผ …

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม Read More »

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการจัดทำประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ป …

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการจัดทำประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »