19 กุมภาพันธ์ 2020

”Big Cleaning Week” จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ”Big Cleaning Week” จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ผู้บริหารตรวจติดตามการปฏิบัติงานการบริการประชาชน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เเละเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัต ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมประชาคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานก ... Read more