20 สิงหาคม 2020

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 นางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง และคณะ อสม. ร่วมโครงการ พร้อมทั้งร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ณ บริเวณลานออกกำลังกายเชิงสะพานวัดจันทนาราม และบริเวณริมน้ำจันทบูร

 

เรื่องต่อไป

ตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารร่างเทศบัญญัติ

img486