22 มีนาคม 2021

รายงานการกำกับติดตามงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

เรื่องต่อไป

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี รายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องก่อนหน้า

ขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน รายละเอียดการจัดซื้ออา ... Read more