12 มกราคม 2021

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ ฟรี

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี นายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เเละเจ้าหน้าที่เทศบาล ทุกสำนัก/กอง นำรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ฟรี !!! ในทุกชุมชน โดยเริ่มจุดแรกคือตลาดน้ำพุและจะดำเนินการตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ภายในวันนี้ให้ครบทั้ง 17 ชุมชน ได้แก่
– ตลาดน้ำพุ พระยาตรัง (หน้า TOT) เนินเอสโซ่ (หน้าโรงเรียนอำนวยวิทย์) เนิน F.M. (หน้า สทร.4)  เจพีไรวาวิทยาลัยเทคนิค จ.จันทบุรี แผ่นดินทอง วัดป่าคลองกุ้ง มหาราช ริมน้ำ หัวสะพานวัดจันทนาราม ตลาดล่าง วัดเขตต์นาบุญญาราม บ้านลุ่ม
 ธนาคารไทยพาณิชย์ (บนเนิน) วัดใหม่ ศรีจันทร์ หลังแขวงโรงขนมจีน หลังโรงรับจำนำ ชุมสายโทรศัพท์เก่า ประชาชนสามารถนำขวดเปล่าหรือภาชนะรองรับการใส่น้ำยาฆ่าเชื้อมารับได้ในขณะออกให้บริการ และรับได้ที่งานป้องกัน สำนักการสาธารณสุข เทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่องต่อไป

ให้ความรู้ พร้อมทั้งแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อโรค ป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19

วันนี้ (7 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ลงพื้นที่ร่วมกับนายวรวิทย์ พู ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่

img468