3 กรกฎาคม 2020

ปรับปรุงผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาราช

เทศบาลเมืองจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาราช โดยจะทำการปิดการจราจร ตั้งแต่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ไปจนถึง สามแยกตันหยง
เพื่อให้การปรับปรุงผิวจราจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรวดเร็ว ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง และห้ามจอดรถในบริเวณดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
เรื่องต่อไป

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณสะพานนิรมล(วัดโรมันคาทอลิค) ถึงถนนซอยคลองขุด

(2 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการสอบถามความ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถวายพระพร

img021