การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เเละกองช่างสุขาภิบาล ขุดร่องระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น และปรับปรุงพื้นถนนภายในสวน 5 ธันวามหาราช ที่ชำรุด ให้มีสภาพที่ดีต่อไป