เดือน: ธันวาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจัทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2564