เดือน: ตุลาคม 2020

สำรวจคนเร่ร่อน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสด …

สำรวจคนเร่ร่อน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อ …

ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการทำงานทุกด้านของเทศบาล

วันายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร …

ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการทำงานทุกด้านของเทศบาล Read More »

การประชุมประจำเดือนตุลาคม ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา สุ …

การประชุมประจำเดือนตุลาคม ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) Read More »