โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและสาธารณูปโภคบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 (3/2566)

#ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและสาธารณูปโภคบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 (3/2566)
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

         นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและสาธารณูปโภคบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 (3/2566) เพื่อพิจารณาตรวจรับงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จำนวน 2 งวด เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานควบคุมงานก่อสร้างฯ

Leave a Comment