🔴 ให้สัมภาษณ์ CTV จันทบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทหารเอก 4 นาย
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ผ่าน CTV จันทบุรี #ประเด็นเรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมและทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทหารเอก 4 นาย ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยกรมศิลปากร อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ