ลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนการเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนให้กับครูและนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
           นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และรองปลัดเทศบาลร่วมตรวจชมการฝึกซ้อมแผนการเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง
ตามที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการฝึกซ้อมการหนีไฟให้แก่ครู และนักเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนการเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนให้กับครูและนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองจันทบุรี ออกอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่งานป้องกันฯ อีกทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกการจราจรให้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง