ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมอบช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 8 ชุด ณ ชุมชนที่ 1

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพมอบช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 8 ชุด ณ ชุมชนที่ 1

พร้อมกันนี้สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมดำเนินการประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ชุมชนที่ 9 ในการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ มอบช่วยเหลือต่อไป