ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบริเวณซอยคลองขุด

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 20.10 น.
     นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบริเวณซอยคลองขุด
ทั้งนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้เตรียมความพร้อมรับมือ วางแผนรองรับ เช่น การบล็อกน้ำ ผันน้ำ เป็นต้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุ ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี โทร 0 3931 1333 หรือ 199