ประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์และบริเวณสี่แยกตังเอ็ง

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์และบริเวณสี่แยกตังเอ็ง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่เทศบาล ประชุมร่วมกับประธานชุมชนที่ 16 ตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
เนื่องจากเทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนศรีจันทร์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการค้าขายอัญมณี และการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้เดินหน้าต่อไป