ดำเนินการรื้อถอนวัชพืชขึ้นรกร้าง

ปรับภูมิทัศน์สร้างทัศนวิสัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 🌳🛡
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการรื้อถอนวัชพืชขึ้นรกร้าง ณ บริเวณหลังธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนท่าแฉลบ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของบ้านเมือง สร้างทัศนวิสัยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ และสัตว์เลื้อยคลานที่อาจมาอาศัยอยู่
ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้นำเครื่องดื่ม มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่