23 พฤศจิกายน 2020

ให้ยื่นแบบเพื่อขอชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

เรื่องต่อไป

มอบป้ายรณรงค์ "ทานให้หมด ลดแต่งจาน แยกน้ำและเศษอาหารก่อนทิ้ง"

นที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายว ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานก ... Read more