ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด – 19 ณ ศาลาเมรุวัดป่าคลองกุ้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และเทศบาลเมืองจันทบุรี ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด – 19 แก่ประชาชนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่เสี่ยง และกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ณ ศาลาเมรุวัดป่าคลองกุ้ง
และในวันพรุ่งนี้ (7 พฤษภาคม 2564) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกไวรัสโควิด – 19 หน่วยตรวจหาเชื้อโควิดของจังหวัดจันทบุรี แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม