12 มกราคม 2021

ให้ความรู้ พร้อมทั้งแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อโรค ป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

วันนี้ (7 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ลงพื้นที่ร่วมกับนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ งานป้องกันฯ กองสวัสดิการสังคม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมทั้งแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อโรค ป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 บริเวณชุมชนย่อยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 🦠 “ประชาชนสามารถนำขวดเปล่ามารับน้ำยาฆ่าเชื้อ” ได้ฟรี!! ที่หน้าอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะ 🧴💦เว้นระยะห่าง ใส่แมส หมั่นล้างมือ 👏🧼
เรื่องต่อไป

มอบถังดับเพลิงให้กับชุมชน ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 14

วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยหัว ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ ฟรี

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรว ... Read more