ให้การสนับสนุน ขนย้ายเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคโดย “โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี”

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น.

          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายสกุล โชติพงษ์ เลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล นำทีมเจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ ให้การสนับสนุน ขนย้ายเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคโดย “โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี” ให้แก่ “ชมรมกระต่ายอาสาพุทธมณฑล จันทบุรี” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อน