ให้การสนับสนุนเครื่องทำน้ำเย็น (เงินส่วนตัว) จำนวน 5 เครื่อง แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.
           นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ให้การสนับสนุนเครื่องทำน้ำเย็น (เงินส่วนตัว) จำนวน 5 เครื่อง แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2  เพื่อให้นักเรียน และบุคลากร ได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
โดยมีเลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบให้แก่นายภูริวัต ขุนสุนทร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2