ให้การสนับสนุนขนย้ายเตียงผู้ป่วยจากชมรมกระต่ายอาสาพุทธมณฑลจันทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ให้การสนับสนุน เจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ ในการขนย้ายเตียงผู้ป่วยจากชมรมกระต่ายอาสาพุทธมณฑลจันทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อน