ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

เทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
————————————————————————
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ชุมชนที่ 10
.
โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอเมืองจันทบุรี กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี และเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ให้การต้อนรับร่วมกับ
.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการฝ่ายประจำ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดเตรียมสถานที่พร้อมถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด มอบแก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจบ้านผู้ประสบภัยจำนวน 2 หลัง
.
โดยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 01.00 น. ได้เกิดเหตุอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง จึงต้องมีการอพยพประชาชนออกจากที่พัก และขนย้ายสิ่งของอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่ 10 จำนวน 275 ครัวเรือน จำนวน 1,275 คน เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จัดเก็บกิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำ จัดเก็บขยะ และสูบน้ำ สำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 12 ชุมชน 1,233 ครัวเรือน รวม 4,047 คน จากจำนวนพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 17 ชุมชน