24 ธันวาคม 2019

โครงการอบรมสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน และประชาชน ร่วมโครงการฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก

เรื่องก่อนหน้า

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ... Read more