24 ธันวาคม 2019

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและคณะศึกษาดูงานพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยและคณะศึกษา โดยมีนายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน

 

เรื่องต่อไป

โครงการอบรมสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธาน ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายว ... Read more