22 ตุลาคม 2020

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี นายยุคล พิสมยรมย์ นางรัชนี รักศิลป์ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)

เรื่องต่อไป

การปรับปรุงช่องท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 11

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และคนชรา

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายย ... Read more