22 ตุลาคม 2020

โครงการสุขภาพดีที่จันทบุรี ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วย นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีที่จันทบุรี ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร (ชุมชนย่อยที่ 4)

เรื่องต่อไป

การตีเส้นจราจร ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 6

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจั ... Read more