16 กันยายน 2020

โครงการสร้างเสริมภูมิคุัมกันโรคแก่เด็กวัยเรียน ชั้น ป.1 และ ป.6 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุัมกันโรคแก่เด็กวัยเรียน ชั้น ป.1 และ ป.6 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

img844

เรื่องก่อนหน้า

กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3

วันที่ 11 กันยายน 2563  นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติ ... Read more