โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ทั่วเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การส่งมอบงาน โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 180 ตัว จากบริษัท แนฟโก้ เทค จำกัด ทดสอบระบบการใช้งาน ณ ศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด เทศบาลเมืองจันทบุรี
โดยมี นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล สำนักคลัง และกองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ ณ จุดติดตั้ง ทั่วเขตเทศบาล
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ป้องกันทรัพย์สิน และลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งยังสามารถจับภาพ และบันทึกวิดีโอที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการชี้ตัวผู้บุกรุก หรือเป็นหลักฐานเพื่อช่วยในการคลี่คลายคดี
👉ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อขอดู “กล้องวงจรปิด (CCTV)” เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 20.00 น. โทร. 0 3931 2313