25 กันยายน 2019

โครงการผู้บริหารสัญจร

โครงการผู้บริหารเทศบาลสัญจร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ มอบอาหารเสริมนม ในเขตชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการลงพื้นที่ทั้ง 16 ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เรื่องก่อนหน้า

วารสาร สารจันทบูร ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562