6 พฤศจิกายน 2020

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ปี 2564

นที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี นายยุคล พิสมยรมย์ เลขานุการนายกฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง ร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีการบริการวัดความดันโลหิตสูง ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งแนะนำหลักโภชนาการอาหาร เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง สมวัย รวมถึงแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพของตน

เรื่องต่อไป

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี  ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการลงแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

img983