26 กันยายน 2019

โครงการทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2562

เรื่องต่อไป

จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมงาน "kick off การ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิ ... Read more